© Óscar Collazo
11. Marie de France.4800X3600
20. Amelot_(20).4800x3600
21. BNF-fr-854-f140r.Azalais. 4800x3600
3. Comptessa Día 1.4800X3600
10. Christine de Pizan.4800X3600
22. IVR52.4800x3600
4. Comptessa Día 2.4800X3600
 

Francisco J. Rodríguez Mesa

Equipo de investigación

Profesor Substituto Interino a tempo completo de Filoloxía Italiana na Universidade de Córdoba desde o ano 2013, está acreditado a Profesor Axudante Doutor e Profesor Contratado Doutor. A súa tese doutoral, defendida en 2012 e que leva por título «Qui risorga ogni laude do Petrarca»: petrarquismo e lírica culta en Nápoles ata o ocaso da dinastía aragonesa, foi premiada co Premio Extraordinario de Doutoramento da Universidade de Córdoba.

A súa investigación centrouse en diversos aspectos da literatura italiana medieval e renacentista, como a análise da lírica petrarquista e a súa difusión, en particular no sur da península italiana durante o Quattrocento (Giannantonio de Petruciis, Rustico Romano, o «Cansonero» do conde de Popoli), ou Boccaccio, a tipoloxía das formas narrativas breves e a súa recepción en Inglaterra (Chaucer) e a península ibérica (Metge, Timoneda, Trancoso). Así mesmo, ocupouse do papel da muller nalgunhas obras italianas do Trecento, principalmente en Boccaccio (Decameron, De mulieribus claris) e Petrarca (De insigni obedientia et fide uxoria, Rerum vulgarium fragmenta).

Os seus traballos publicáronse en distintas editoriais españolas e estranxeiras e en revistas como Bulletin of Hispanic Studies, Revista de Estudos Filolóxicos Alemáns, Revista de Cancioneros Impresos e Manuscritos ou Levia Gravia.

Nos últimos anos, impartiu diversos seminarios en calidade de profesor visitante en varias universidades estranxeiras, como a Università degli Studi dei Roma A Sapienza, a Università degli Studi dei Udine ou a Universidade Nacional Autónoma de México, e foi nomeado Investigador Asociado da Biblioteca Nacional de Uruguai.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su almacenamiento, así como acepta nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies